Relacion provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2018

De acordo co previsto na base décima da Resolución do 14 de xuño de 2018, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid (DOG núm. 124, do 29 de xuño de 2018), publícase a relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección.

Consulta aquí a listaxe