----

A USC edita un glosario de dereito laboral e da seguridade social

A Comisión de Normalización Lingüística (CNL) da Facultade de Dereito e o Servizo de Normalización Lingüística (SNL) da USC presentan a obra Termos esenciais de dereito laboral e da seguridade social, un glosario trilingüe (galego-español-inglés) no que se compilan máis de 1.000 conceptos do ámbito do dereito do traballo e da seguridade social. Con esta obra péchase a colección de vocabularios básicos do dereito da que tamén forman parte outros títulos relacionados co
dereito constitucional, penal, internacional, civil, administrativo e mercantil.