----

Escasa presenza do galego no sector financeiro

A Mesa pola Normalización Lingüística presentou o informe “O uso do galego nas páxinas web das entidades bancarias”, no que se achegan datos sobre o idioma no que oferta os seus servizos cada entidade bancaria, facendo especial fincapé naquelas que teñen un convenio público coa Xunta de Galicia para a xestión de diferentes trámites administrativos que debe realizar a cidadanía. Unha das principais conclusións do estudo é que só 4 destas 14 entidades financeiras colaboradoras da Xunta de Galicia (Abanca, Banco Sabadell, Caixabank e Caixa Rural Galega) ofrecen os seus servizos web en galego. Para os promotores do informe resulta tamén especialmente preocupante que grandes entidades como o Banco Santander ou o BBVA (xuntos acumulan o 40% das contas bancarias en Galicia), non ofrezan a versión en galego dos seus produtos web.