----

Proxector

Espazo colaborativo, xestionado conxuntamente co SNL da USC, dedicado a clasificar e difundir recursos audiovisuais en galego que sirvan de apoio á docencia.
Proxector

http://consellodacultura.gal/especiais/proxector/#gsc.tab=0