----

Documental sobre a emerxencia da lingua escrita na Idade Media

A Associaçom Galega da Língua presenta o documental Pacto de irmãos, dirixido por Rafael Janeiro, cuxo título fai alusión ao documento “O Pacto dos irmãos Pais”, o máis antigo (de entre os que chegaron aos nosos días) escrito en galego-portugués. O filme trata sobre os manuscritos máis antigos coñecidos en galego-portugués, así como sobre o papel da escrita na conformación social e cultural da comunidade de falantes. No marco deste proxecto elaborouse tamén material didáctico complementario dirixido a alumnado universitario e de bacharelato.