CONVOCATORIA

----

Relacion definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se levan a cabo no Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019

De acordo co previsto na base décima da Resolución do 1 0 de abril de 2019, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG núm. 81, do 29 de abril de 2019), e unha vez analizadas as reclamacións presentadas, publícase a relación definitiva de solicitudes admitidas e exluídas no proceso de selección.

Santiago de Compostela, 24 de xuño de 2019

O xerente
Marcelino Fernández Santiago


Consulta a Listaxe definitiva de admitidos e excluidos no proceso de selección de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se levan a cabo no Consello da Cultura Galega