CONVOCATORIA

----

Resolución do 3 de xullo de 2019 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes a dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019