CONVOCATORIA

----

Candidaturas seleccionadas pola comisión de valoración de cinco bolsas de colaboración que cumpren os criterios establecidos na Resolución do 10 de abril de 2019

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019

Marcelino Fernández Santiago, xerente do Consello da Cultura Galega e instructor do procedemento para a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG nº 81, do luns, 29 de abril de 2019),

INFORMA

Que as candidatas seleccionadas pola comisión de valoración das devanditas bolsas cumpren os criterios establecidos na Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia para a concesión de subvencións en réxime competitivo, de acordo a documentación presentada polos mesmos

Anexo II: Área de publicacións

Vilar Millán Paulo 36162763R 12,53


Anexo III: Área de documentación

Mandíá Álvarez Sonia 35577678J 16,33

Gándara Costa Marcos 76871190S 13,81


Anexo IV: Área de comunicación


Álvarez Álvarez Almudena 76734707Z 15,24

González López Paula 53163626T 15,10


Santiago de Compostela, 16 de xullo de 2019


Consulta a Candidaturas seleccionadas pola comisión de valoración