----

A intimidade da imaxe

Exposición//Pontevedra//Ata o 25 de agosto
A intimidade da imaxe

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200884