Resolución para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 89, do 10 de maio de 2019).

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019

Podes consultar a resolución no seguinte enlace:
Resolución para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 89, do 10 de maio de 2019)