Resolución das bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2011

Publícase a adxudicación das bolsas aos titulares seleccionados na convocatoria publicada no DOG nº 89 do 9 de maio de 2011.
Aquí pode descargar a resolución (en PDF)