----

Declaración institucional da RAG sobre as recomendacións do Consello de Europa

A Real Academia Galega (RAG) fai pública a través da súa páxina web a “Declaración da Real Academia Galega verbo dos acordos do Comité de Ministros do Consello de Europa sobre a Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias”, onde se congratula dos acordos adoptados polo Comité de Ministros do Consello de Europa e insta ás autoridades do Estado español e, nomeadamente, da Comunidade Autónoma de Galicia, a seguir as recomendacións expresadas no quinto informe do Comité de Expertos deste organismo internacional. A RAG lembra que o Decreto 79/2010 , do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia é totalmente contraditorio cos compromisos adquiridos polo Goberno español ao ratificar a Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias, polo que remata o seu comunicado reclamando a necesidade de “que Galicia se dote dun modelo educativo que garanta os dereitos dos galegofalantes e asegure a vitalidade do noso idioma”.