----

Día de Rosalía

24 de febreiro//Biografía, cartas, imaxes
Día de Rosalía

http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=784