----

Os xoves (Re)pensamos

con Javier de Lucas
Os xoves (Re)pensamos

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200992