----

Avance publicación

Carlos Núñez explica a orixe do libro homenaxe a Ricardo Portela
Avance publicación

http://consellodacultura.gal/noticia.php?id=6526&tipo=noticia