----

Jorge Mira anímanos a ler a nosa tradución da teoría da relatividade no cabodano de Einstein

Jorge Mira anímanos a ler a nosa tradución da teoría da relatividade no cabodano de Einstein

http://consellodacultura.gal/noticia.php?id=6539&tipo=noticia