----

Manuel Quiroga

Audios, partituras e biografía dun violinista único
Manuel Quiroga

http://consellodacultura.gal/especiais/manuel-quiroga/