----

Achegámonos ao Bronce Final a través do Machado de Talón, un dos obxectos que forma parte da exposición Galicia 100

Achegámonos ao Bronce Final a través do Machado de Talón, un dos obxectos que forma parte da exposición Galicia 100

http://galicia100.consellodacultura.gal/obxecto/view/5?fbclid=IwAR3T_wzKuz24g5472A8H0UZctyHxtccNv8PolVzCxBx35WhBVwLQ1aHugeo