----

Neste 25 abril recuperamos unha conferencia de 1983 na que diferentes relatores, entre eles Ricardo Carballo Calero, falaron das relacións entre Galicia e Portugal

Neste 25 abril recuperamos unha conferencia de 1983 na que diferentes relatores, entre eles Ricardo Carballo Calero, falaron das relacións entre Galicia e Portugal

http://consellodacultura.gal/diadasletrasgalegas/2020/