----

Como cada xoves (re)pensamos. Hoxe facémolo con Ana Abad Carlés, que analiza a presenza das mulleres nos postos de dirección da danza

Como cada xoves (re)pensamos

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200996