----

Na véspera do Día da Liberdade de Prensa lembramos o contexto do nacemento dos medios galegos

Na véspera do Día da Liberdade de Prensa lembramos o contexto do nacemento dos medios galegos

http://consellodacultura.gal/noticia.php?id=6605&tipo=noticia