----

Neste especial ofrecemos documentos que amosan a nosa conexión coa lingua portuguesa a partir da figura dun Paz Andrade, un dos nosos grandes valedores na lusofonía

Neste especial ofrecemos documentos que amosan a nosa conexión coa lingua portuguesa a partir da figura dun Paz Andrade, un dos nosos grandes valedores na lusofonía

http://consellodacultura.gal/especiais/Un-embaixador-da-lingua-portuguesa-Valentin-Paz-Andrade/