----

Os xoves (re)pensamos. Hoxe facémolo da man de Isabel Burdiel que analiza as relacións entre biografía, literatura e historia.

Os xoves (re)pensamos

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201003