----

Hoxe deixamos partituras para que os estudantes de grao elemental de clarinete poidan practicar ao tempo que coñecen o Cancioneiro Popular Galego. Chega da man do proxecto "Paseniño".

Hoxe deixamos partituras para que os estudantes de grao elemental de clarinete poidan practicar ao tempo que coñecen o Cancioneiro Popular Galego

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=1062