----

O puñal de antenas é o obxecto que destacamos hoxe da nosa exposición Galicia 100

O puñal de antenas é o obxecto que destacamos hoxe da nosa exposición Galicia 100

http://galicia100.consellodacultura.gal/obxecto/view/8?fbclid=IwAR2YRQt_keU2FhWGsxkjptXKz-ut_KUkQbmswMfuyCnXwLmHEgE-5ngU26U