----

"A reivindicación da Lingua Galega no Rexurdimento" é unha obra que escolma textos publicados nesta época e permiten ver como un grupo de persoas traballaron pola normalidade do galego


http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=2887