----

Os xoves (Re)pensamos e hoxe facémolo con Montserrat Guibernau, que fala da ambivalencia das emocións e do sentimento de pertenza a unha comunidade.

Os xoves (Re)pensamos e hoxe facémolo con Montserrat Guibernau, que fala da ambivalencia das emocións e do sentimento de pertenza a unha comunidade

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201004