María Xosé Porteiro tira do nobelo de Tereixa Navaza na nova sesión do ciclo "O fío de Penélope"

María Xosé Porteiro tira do nobelo de Tereixa Navaza na nova sesión do ciclo

http://consellodacultura.gal/especiais/o-fio-de-penelope/detalle.php?c=6546