Presentamos a "Farsa das zocas", obra teatral de Carballo Calero en edición facsimilar comentada máis un vídeo coa lectura dramatizada

Presentamos a

http://consellodacultura.gal/especiais/farsa-das-zocas/