----

No marco de Encontros 30.5 recuperamos proxectos patrimoniais que empregaron novas tecnoloxías

No marco de Encontros 30

http://consellodacultura.gal/especiais/encontros-monograficos-do-patrimonio-cultural/05.php