----

Axudas para a edición en galego de materiais didácticos

A Consellería de Cultura e Turismo publica a convocatoria de subvencións para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares, realizados en soportes impresos ou dixitais, para niveis non universitarios. As axudas están dirixidas ás empresas mercantís do sector editorial e o prazo para a presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.