----

Ofrecemos unha nova entrega do proxecto #paseniño pensando nos estudantes de grado elemental de violín. Nesta publicación hai un feixe de partituras para que poidan practicar da man do Cancioneiro Popular Galego.

Ofrecemos unha nova entrega do proxecto #paseniño pensando nos estudantes de grado elemental de violín

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=1066