----

A RAG publica un estudo sobre os nomes das rúas

A Real Academia Galega edita a publicación Estudos de Onomástica IV. Os nomes das rúas, que recolle os traballos presentados na IV Xornada de Onomástica, celebrada no Museo de Pontevedra o pasado mes de outubro de 2019. No estudo, trece especialistas na materia poñen o foco na necesidade de preservación da toponimia tradicional por parte dos poderes públicos, que neste caso sería a Administración local ao tratarse de nomes urbanos. A maiores, o volume péchase cun modelo de declaración institucional, promovida pola Real Academia Galega e a Asociación Galega de Onomástica, para que todos os concellos galegos se adhiran ao recoñecemento da toponimia como elemento de primeira orde no noso patrimonio inmaterial.