----

Convocatoria de prazas en centros de estudos galegos no exterior

A Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia publica as convocatorias públicas para cubrir seis prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas nas universidades de Bargor, Cork, Kiel, Miño (Braga), Deusto (País Vasco) e Autónoma de Barcelona. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.