----

#ocaminodenós

Segue nas redes a peregrinaxe da Xeración Nós
#ocaminodenós

http://consellodacultura.gal/especiais/nos/no-caminho-de-santiago.php