----

O ciclo (re)pensamos recupera o relatorio de Mónica Threlfall falando sobre a representación política ideal.

O ciclo (re)pensamos recupera o relatorio de Mónica Threlfall falando sobre a representación política ideal

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201061