----

Axudas para a promoción do galego na Administración local de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra publica as bases das subvencións dirixidas a concellos e outras entidades locais para a creación, mantemento ou reforzo dos servizos de normalización lingüística (SNL) municipais durante o ano 2020. Poden optar ás axudas para a creación de SNL os concellos de máis de 5.000 habitantes e de ata un máximo de 50.000 habitantes (así como as agrupacións de concellos, mancomunidades ou as entidades locais menores que cheguen a esa cifra mínima). No caso das axudas para mantemento e reforzo, poderán solicitalas os concellos da provincia de Pontevedra que no momento da publicación desta convocatoria teñan creado e en funcionamento un SNL. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.