----

Vocacións e ideais en Plácido Castro

Publicación//Entrada no Álbum de Galicia
Vocacións e ideais en Plácido Castro

http://consellodacultura.gal/especiais/vocacions-e-ideais-de-placido-castro/