----

Enredad@s co ensino

Despois de tres semanas enredad@s co lecer (a música, o adiovisual e os xogos), nesta cuarta entrega de Galego 2.0 centrámonos no ensino, un ámbito de especial relevancia para a normalización do noso idioma. No taboleiro Enredad@s co ensino atoparás unha selección de repositorios e recursos didácticos en liña deseñados para servir de apoio á docencia en galego nas diferentes etapas educativas. O vindeiro xoves, último deste mes de xullo, pecharemos a serie cun par de taboleiros dedicados ás letras e ás ciencias.