----

Mantemos aberto permanentemente o Proxecto de Recuperación fotográfica e documental do Arquivo da Emigración Galega. Proposta encamiñada a coñecer a cara máis persoal e invisible do fenómeno migratorio

Mantemos aberto permanentemente o Proxecto de Recuperación fotográfica e documental do Arquivo da Emigración Galega

http://www.consellodacultura.gal/aeg/paxinaarq.php?id=3528