----

Uxío-Breogán Diéguez analiza o artigo de Álvaro de Las Casas titulado “A illa de Ons”. "É un artigo pioneiro no referido aos estudos interdisciplinares sobre a devandita illa galega e que segue o ronsel da macroinvestigación Terra de Melide (1933) do Seminario de Estudos Galegos" asegura. É unha nova entrega do ciclo "Olladas Sobre Nós" que revisa a centenaria publicación cunha mirada contemporánea.

Uxío-Breogán Diéguez analiza o artigo de Álvaro de Las Casas titulado “A illa de Ons”

http://consellodacultura.gal/especiais/nos/detalle.php?c=6814&tipo=paxina