----

Anel e báculo do bispo Gonzalo

Exposicións//Galicia100
Anel e báculo do bispo Gonzalo

http://galicia100.consellodacultura.gal/obxecto/view/22?fbclid=IwAR3lqhK-ZsZ7lakpyMZK6EEnlcOrkZk25x7igo37x430O7ODEJ4mdtIMZqA