----

Syra Alonso foi unha das máis excepcionais cronistas da represión franquista. Coñece máis dela no Álbum de Galicia.

Syra Alonso foi unha das máis excepcionais cronistas da represión franquista

http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=74