----

Pechamos #OlladassobreNós, a revisión en clave actual da revista Nós, coa lectura de Teresa Táboas sobre o texto de Otero Pedrayo "Notas encol do sentimento da paisaxe n’antiga epopeya irlandesa”.

Pechamos #OlladassobreNós, a revisión en clave actual da revista Nós, coa lectura de Teresa Táboas sobre o texto de Otero Pedrayo

http://consellodacultura.gal/especiais/nos/detalle.php?c=6820&tipo=paxina