----

Colectividades e organizacións

As biobibliografías de colectividades e organizacións de mulleres configuran unha galería individualizada de agrupamentos que tiveron a súa actividade en Galicia no pasado recente ou remoto. Na súa realización contan con colaboracións externas e especializadas e, sempre que é posible, coa das propias implicadas. Segundo pasa o tempo, pasan por revisións e novas incorporacións.

Teñen cabida dous tipos de agrupamentos. Por unha banda, atópanse as entradas que permiten recuperar a memoria e a historia de grupos ou colectivos organizados e identificados cos movementos feminista e LGTBIQ+. Por outra, preséntanse as entradas que achegan a memoria de mulleres ocupadas en ámbitos e espazos de produción concretos, que sería imposible tratar de xeito individualizado debido á escaseza de referencias conservadas sobre cada unha delas.