----

XXII Encontros para a normalización lingüística

Vídeos xa dispoñibles. Debates do 16 ao 19
XXII Encontros para a normalización lingüística

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200981