>
Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro s/n
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
O Encontro Festlatino 2012 subliñou a decidida importancia estratéxica da proxección internacional das linguas e culturas pensinsulares
03/04/2012
Baixa o PROGRAMA Encontro Festlatino 2012

O Encontro Festlatino 2012 celebrado hoxe no Consello da Cultura Galega, que puido seguirse vía streaming, salientou a importancia estratéxica da proxección internacional das linguas e as culturas peninsulares e, no caso galego, a necesidade dunha maior cooperación interinstitucional e social para actuar nomeadamente no universo da lusofonía. Nas sesións participaron dirixentes de institucións das culturas da península ibérica vinculadas á súa proxección exterior e á promoción do diálogo intercultural (Institutos Camões, Cervantes e Ramón Llull, e o Movimento Festlatino) e persoas de recoñecido prestixio no ámbito cultural e universitario galego. O Festlatino é un movimento cultural que fomenta o diálogo entre as culturas neolatinas de Europa, América, África e Asía.

O Encontro serviu para coñecer as iniciativas de acción exterior do Instituto Camöes (Portugal) da man da súa directora Ana Paula Laborinho; o Instituto Cervantes, que expuxo o seu director académico, Francisco Moreno; o Festlatino, ao cargo de Isabel Pires de Lima, secretaria xeral, e o Institut Ramón Llull (Cataluña), do que falou o seu director Alex Susanna. Todos subliñaron a necesidade dunha acción exterior decidida e sostida nun mundo de identidades concéntricas e a súa importancia para abrir ou complementar outros espazos de cooperación, mesmo no ámbito económico.

O programa completouse con dúas mesas redondas. Na primeira sobre a proxección exterior da literatura e o audiovisual de Galicia, na que o escritor Suso de Toro, a cineasta Margarita Ledo e o editor Manuel Bragado reclamaron unha mellor e máis decidida orientación das políticas públicas. Pola súa parte, Enrique Sáez (Fundación Juana de Vega), Francisco Fernández Rei (Real Academia Galega) e Valentín García Gómez, Secretario Xeral de Política Lingüística, insistiron na idea da utilidade do idioma galego nas relacións internacionais das empresas, particularmente na área luso-brasileira e no mundo universitario. O responsable da política lingüística da Xunta de Galicia aludiu neste senso á cmapaña “O galego, oportunidade de negocio”, que se levará a cabo en colaboración coa Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE). No seminario participaron corenta persoas.

O coordinador do Movimento Festlatino, Humberto França, entregou diplomas ao Presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares, Secretario Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, aos profesores Henrique Monteagudo, Elías Torres Feijóo, Margarita Ledo e Rosario Álvarez e á cantautora Uxía Senlle.

O MOVIMENTO FESTLATINO

O Festlatino é un movemento cultural, literario e educacional que ten como obxectivo fomentar o diálogo cultural entre os países e zonas de linguas e culturas neolatinas de Europa, África, América e Asia. Anualmente celebra un congreso no Recife (Brasil) e seminarios preparatorios en varios países de linguas neolatinas que reúnen persoas relevantes do ámbito da escrita, fi¬loloxía, profesorado, arte, estudantado, diplomacia, xornalismo, xestión e liderado cultural e político e promoción cultural.
O Movimento Festlatino ten como presidente de honra ao Dr. Mário Soares, ex-Presidente da República Portuguesa, e está dirixido por un consello formado por vinte e seis personalidades do mundo da cultura e linguas de doce países. O seu coordinador xeral é Humberto França.


Información sobre o Festlatino no blog: http://festlatino.blogspot.com/

Inauguración

0c4c8a__MG_2542a.jpg

O Instituto Camões e a proxección internacional da cultura e a língua portuguesa

O Instituto Camões e a proxección internacional da cultura e a língua portuguesa

0f2dea__MG_2549a.jpg

El Instituto Cervantes y su proyección americana

El Instituto Cervantes y su proyección americana

d0bcc0__MG_2558a.jpg

A literatura e o audiovisual galegos e a súa proxección internacional

A literatura e o audiovisual galegos e a súa proxección internacional

32115d__MG_2564a.jpg

Amores e desamores en torno da lingua

001festlatino.mp3

Amores e desamores en torno da lingua

ca507c__MG_2584a.jpg

Promocionando la literatura catalana por esos mundos de Dios

002festlatino.mp3

Promocionando la literatura catalana por esos mundos de Dios

58d3be__MG_2591a.jpg

As institucións galegas e a proxección internacional da cultura galega

003festlatino.mp3

As institucións galegas e a proxección internacional da cultura galega

d0d142__MG_2608a.jpg

Medallas Festlatino

d933a7__MG_2607a.jpg

imprimir enviar por correo electrÓnico
COMPARTIR
INFORMACIÓN
Coordinación
Participante
Villares, Ramón
Maiz, Ramón
Díaz-Fierros, Francisco
López García, Xosé
Monteagudo, Henrique
mouffe, chantal
Nogueira, Alba
Carracedo, Xosé
Pereira, Xerardo
Aneiros, Rosa
Fernández Rei, Elisa
Regueira Fernández, Xosé Luís
González Seoane, Ernesto
Santamarina, Antón
Varela Barreiro, Xavier
Casal y Lois, José
Cagiao Vila, Pilar
Peña Saavedra, Vicente
Cid Fernández, Alba
Sabucedo, José Manuel
Bascoi, Beatriz
Cochón, Concepción
Moreiras, Rosa
Pérez, Jesús
Dafonte, Alberto
Bergantiños, Malú
Pires de Lima, Isabel
Phillips, Anne
Duque, Félix
Piñeiro, Ramón
Túñez, Miguel
Lorenzo Suárez, Anxo M.
Ramallo Fernández, Fernando
Casares Berg, Håkan
García Vázquez, Xosé Manuel
Prada Blanco, Albino
Quintás Corredoira, María A.
Mariño Paz, Ramón
Barreiro Fernández, Xosé Ramón
Portela Silva, María Xosé
Suárez Picallo, Ramón
Silva Valdivia, Bieito
Pastor Díaz, Nicómedes
Álvarez Blázquez, Xosé María
Pérez Pena, Marcos S.
Sánchez Sánchez, Xosé María
Novás Pérez, María Elena
Castro López, Manuel
F. Freixanes, Víctor
Seara, Iago
Boullón Agrelo, Ana Isabel
Observatorio da Cultura Galega
Mato, Alfonso
Mariño, Xurxo
Gago, Manuel
Mouriño, Cristina
Sección de Comunicación
Arquivo de Comunicación
Bouzada Fernández, Xan Manuel
González, Manolo
Baamonde, Plácido
Lugrís Freire, Manuel
Álvarez, Rosario
Dubert García, Francisco
Sousa Fernández, Xulio
Pintos Villar, Xoán Manuel
Pite Sanjurjo, Soledad
Rey Salgado, José Miguel
Viéitez Cortizo, Ernesto
Rodríguez Santamaría, Benigno
Villanueva, Darío
Gómez Segade, Antonio
Rojo, Guillermo
Ruíz de Samaniego, Alberto
Pérez Arriaga, José Ignacio
Domínguez Vilches, Eugenio
Cabré, Ana
Castro Flórez, Fernando
Amor Ruibal, Ángel
Árbex, Juan Carlos
López Linage, Javier
Carracedo, Anxo
Vega Pato, Tomás
Álvarez Rei, Francisco
Lorenzo Fernández, Xaquín
Romaní, Rodrigo
Vázquez-Monxardín Fernández, Afonso
Pujales, Cristina
Comisión Técnica de Cinematografía e Artes Visuais
Jiménez Aleixandre, María Pilar
Polanco, Díaz
laclau, ernesto
Alonso Montero, Xesús
Tajes Marcote, Begoña
Fernández Rei, Francisco
Zizek, Slavoj
Laclau, Ernesto
Díaz Polanco, Héctor
Frau Meigs, Divina
Tubella, Inma
Fernández Souto, Ana Belén
de la Dehesa, Guillermo
Serrano, Felipe
Lago, Santiago
Pérez González, Fernando
Fernández Carnero, José Luís
Castedo, Luís
Berque, Agustín
López Silvestre, Federico
Díaz Pineda, Francisco
Vales, Carlos
Domingues, Álvaro
Fernández de Caleya, Julia
Fernández de Rota, Xosé Antonio
Domingues, Caroline
Mata, Rafael
Ramil, Pablo
Pérez Alberti, Augusto
Donadieu, Pierre
Milani, Raffaela
Gondar, Marcial
Nogué, Joan
García Álvarez, Jacobo
Junyent, Carme
García Negro, Pilar
Iglesias, Ana
Subiela, Xaime
Beswick, Jaine
Boix, Emili
Kabatek, Johannes
Rei Doval, Gabriel
Ó Riagáin, Dónall
Grin, François
Alcalá, Xavier
Castro, Ivo
Torres, Elías
Guilbaut, Serge
De Nieves, Juan
Penela, Alfonso
Picazo, Gloria
Núñez, Marina
García, Silvia
Franco, Camilo
Rodríguez, Miguel Anxo
Lopo, Anxo
G. Romero, Pedro
Nogueira, Carme
Longina, Chiu
Solana, Guillermo
Segade, Manuel
de Llano Neira, Pedro
Molina, Ángela
Sánchez Balmisa, Alberto
Fanego, Pablo
Rubert de Ventós, Xavier
Portela Fernández-Jardón, César
Beiras, Xosé Manuel
Marchán, Simón
Barreiro Rivas, Xosé Luís
López, Pedro
Cruz Sánchez, Pedro Alberto
Lull, Vicente
Durante, Isabel
Curtis, William J. R.
Hernández de León, Juan Miguel
Fortes, Susana
Buján, Daniel
do Cebreiro, María
Patiño, Antón
Pereda, Araceli
Vilariño, Manuel
Dalda, José Luís
Martínez Justicia, María José
Cabrera, José María
Castro, Antón
González, Helena
Mariño, Esperanza
Blanco, Carmen
Gómez, Lupe
Castaño, Yolanda
Lado, María
Rodríguez de Lera, Ángel
Thiesse, Anne Marie
Villacañas, José Luís
Etxenike, Pedro
Ramoneda, Josep
Gallego Jorreto, Manuel
López Alsina, Fernando
Yzquierdo Perrín, Ramón
Caride, José Antonio
Trillo, Felipe
Vieites, Manuel F.
Rodríguez Colmenero, Antonio
Ferrer Sierra, Santiago
Álvarez Asorey, Rubén D.
Pérez Rodríguez, Francisco Javier
Vázquez Rodríguez, María José
Pedro Sousa, Jorge
Barreiro Cotón, Rebeca
Hevia Barcón, Cristina
Pardo Domínguez, Silvia
Rodríguez Bra, María Xosé
García Orosa, Berta
López Ben, Silvia
Casares Mouriño, Carlos
Álvarez de la Granja, María
Rodríguez Río, Xusto A.
Bueno Capeáns, Francisco
Hermida Gulías, Carme
Parga Valiña, Miruca
Canosa Rodríguez, Alfonso Xabier
Ledo Andión, Margarita
Ribao Fernández, Roberto
García Sumai, Anxos
Carro Eiroa, Eugenio
Pérez Magdalena, Rosario
Santos Puerto, José
Sarmiento, Martín
Bóveda, Xavier
Arias, Xosé Carlos
Varis, Tapio
Costa Vázquez-Mariño, Luís
González Pérez, Clodio
González Reboredo, Xosé Manuel
López Pereiro, Marta
Sotelo Vázquez, Raúl
Russo, George
Montero Prego, Benito
Novo Folgueira, Paulino
Barral Silva, María Teresa
Vaqueiro Foxo, Vítor
Sobrino Manzanares, María Luísa
García Cendán, Bernardo
López Muñoz, Daniel
Viéitez Madriñán, María Luísa
Viéitez Madriñán, Francisco José
Villar, Miro
Herbers, Klaus
Plötz, Robert
Aleixandre Giménez, Marilar
Alonso, Fran
Cordal, Xabier
Couceiro, Enma
Creus, Estevo
Dacosta, Marta
Estévez, Eduardo
Fernández, Celso
Fernández Sanmartín, Celso
Lugrís, Igor
Novo, Olga
Outeiriño, Manuel
Pato, Chus
Santiago, Isolda
Sende, Sechu
Souto, Francisco
Villar, Rafa
Rodríguez Galdo, María Xosé
Mariño Costales, Mariam
Agra Romero, María Xosé
Vilavedra, Dolores
Ogando, Iolanda
Pena Presas, Montse
Romaní Blanco, Ana
Pérez Landeira, Ana
Bernárdez Vilar, Xoán
Rozados, Lara
Queizán, María Xosé
Rozados Grela, Daniel
Comisión Técnica de Teatro da Ponencia de Música e Artes Escénicas
Goy Diz, Ana
Calo Lourido, Francisco
Pérez Rodríguez, Luís
Cunqueiro, Álvaro
Campos, Francisco
David, Catherine
Valcárcel Medina, Isidoro
Rodríguez Morató, Arturo
Olmo, Santiago
Pardo, José Luís
von Hafe, Miguel
Ateca, Victoria
Rausell, Pau
Penelas, Seve
Rivas, Xoán
Vidal, Nel
Neira Cortizas, Carlos
Yáñez, María
Tarrío, Ana Dorotea
Adán Villamarín, Carme
Vidal Lage, Carme
Wonenburger Planells, María Josefa
Vázquez Cendón, Elena
Barja Pérez, José María
Ríos Fachal, Matilde
Rodríguez Raposo, Ana Belén
Crujeiras Casais, Rosa María
Paz Andrade, Inmaculada
Carballas Fernández, Tarsy
Laborinho, Ana Paula
Domínguez Presa, Felipe
Luchesi, Dante
Venancio, Fernando
Sáez, Enrique
Cristovão Angueira, Ángelo
Nogueira, Camilo
González Tosar, Luís
Piñuel Raigada, José Luís
Benavides, Juan
de Pablos, José Manuel
Sierra, Francisco
Prado, Emilio
Lacalle, Rosario
Franquet, Rosa
Albornoz, Luís
Raj Isar, Yudhishthir
Giner, Salvador
Threlfall, Monica
della Porta, Donatella
Caciagli, Mario
Mouffe, Chantal
Argullol, Rafael
Sánchez Ron, José Manuel
Muñoz, Blanca
Castromil, Ramón
Trillo, Joám
Martí Villardefrancos, Alberto
Combo Castro, Begoña
Caruncho, José
García Domínguez, Teresa
Rodríguez Arriola, José
García López, Emilia
Fernández de Viana y Vieites, José Ignacio
Docampo, Domingo
Torres Queiruga, Andrés
Domínguez Rey, Antonio
Cano López, Pablo
García Palmeiro, Xosé María
Pons Parera, Eva
Dunbar, Robert
Craig, Elisabeth
Urrutia Libarona, Íñigo
Klinge, Simone
Maffesoli, Michel
Shea, William
Vidal Barral, Nel
Seixo, Xavier
Vázquez Cabanas, Martín
Sanmartín, Goretti
Callón, Carlos
Formoso, Valentín
P. Docampo, Xavier
Fernández Mallo, Marcelino
Ruibal, Cristina
García Gómez, Valentín
Lago, Sergio
Calvo, Txiki
Bermúdez, Manuel
Taibo, Iria
Sánchez Iglesias, Cesáreo
Roig, Blanca Ana
Mociño González, Isabel
Soto López, Isabel
Eyré, Xosé Manuel
Gomes, José António
Sotomayor, María Victoria
Olaziregui, María José
Valriu, Caterina
Fernández Vázquez, Mar
Ramos, Ana Margarida
Álvarez Riveiro, Alfonso
Pereiro, Xosé Manuel
Cea, Xavier
Rodríguez, Guillermo
Alejandro, Valentín
Cabaleiro, Alfonso
Pita Wonenburger, Xabier
Amaral, Luís Carlos
Portela Silva, Ermelindo
Vones, Ludwig
Lacarra, Carmen
Castiñeiras, Manuel
Wright, Roger
Falque, Emma
Caffarel Serra, Carmen
Núñez Feijoó, Alberto
Zulueta de Haz, Alfonso
Vázquez Portomeñe, Víctor Manuel
Curbet, Jordi
López Álvarez, Iuaco
Hervella, Gustavo
Monteagudo, José
Soutelo Vázquez, Raúl
Martínez Martín, Laura
Álvarez Gila, Óscar
González Lopo, Domingo
Fernandes Rodrigues, Henrique
Castillo, Antonio
Lyons, Martyn
Núñez Seixas, Xosé Manuel
Sierra Blas, Verónica
Pérez de Armiñán y de la Serna, Alfredo
González-Varas, Ignacio
Garrido, Federico
Chao, David
Parry, Gwyn
Miralles, Eduard
Ruíz Vieytez, Eduardo
Pérez Fernández, José Manuel
Pla, Anna
Castellá, Santiago
Rubal, Cristina
García, Valentín
Dobson, Andrew
Longueira, Silvia
Varela, Roberto
Sarlo, Beatriz
Díaz, Hernán
Devoto, Fernando
Romero, Luis Alberto
Wechsler, Diana
Gutiérrez Viñuales, Rodrigo
Portela Yáñez, Rosario
Axeitos, Xosé Luís
Casas, Arturo
Méndez Ferrín, Xosé Luís
Beramendi, Xusto
Losada, Javier
Bravo, María Xosé
Mira Lema, José Luís
Martínez Roger, Ángel
Veintimilla Bonet, Alberto
Sieiro, Sergio
Durán Alonso, Juan
Franco, Ángela
Novoneyra, Uxío
Fernández Paz, Agustín
Mayo, Susana
Filgueira Valverde, Xosé Fernando
Varela, Peque
Gonçalves, Diana
Páramo, Adriana
Méndez, Sonia
Sendón, Olaia
Reimóndez, María
Otero Cepeda, Encarna
Ares, Mónica
Rei, Susana
Roca, Silvia
López, Nuria
Guibert, Álvaro
Mera, Luís
Marco, Tomás
Jiménez, Enrique
Estévez, Xerardo
Fernández Álvarez, Brais
Regueira, Belén
Gomis, Iolanda
Souto, Xurxo
Martínez, Xurxo
Vázquez, Xandre
García Vidal, Ángel
Guitar, Susana
Prado, Santiago
Lens, Xosé Manuel
Díaz, Xosé
Rivas, Manuel
Pereiro, Lois
Rivas, María
Lamas, Menchu
Araguas, Vicente
Bouza, Fermín
Mariño, Delfín
Bilbao, Xosé Lois
Guisán Seixas, João
Iglesias, Pedro
N. Singala, Manuel
Moreno Castro, Carolina
Sánchez Andrés, Juan Vicente
Domínguez, Martí
Seijas, Ana
Blanco Valdés, Juan Luis
Rodríguez, Xulio
Souto, Marta
Álvarez, Carlos
Valencia, Ermitas
Rodríguez, Román
Cerviño, Francisco
López-Suevos, Ana
Ramos, Martín
Sobriño, Anxos
López, Patricia
Giné i Guix, Enric
Ullate i Estanyol, Margarida
Cerviño Loira, Antonio
Pardo, Carmen
Vila, Miguel
Prada, Amancio
Rios, Xulio
Molina, César Antonio
Harrington, Thomas
Franco Grande, Xosé Luis
Vega, Rexina
Dasilva, Xosé M.
Somovilla, Miguel
Castro, Iago
Tarrío, Anxo
Zilbermann, Regina
Álvarez Cáccamo, X.M.
Salinas, Francisco
Miranda, Xosé
Roux, Martine
Moreiras, Alberto
Morán Fraga, César C.
Martínez Pereiro, Carlos P.
Lama, María Xesús
Rutherford, John
Salgado, X.M.
Forcadela, Manuel
López, Teresa
Vázquez Monxardín, Afonso
Villanueva, Malores
Quintana, Xosé Ramón
López García-Molíns, Ángel
Ferreira, Xavier
Fernández Prieto, Lourenzo
Seixas, Miguel Anxo
Laurence, William F.
Viegas, Francisco José
Coscia, Jorge
Villanueva, Xosé Manuel
Figueroa, Pablo
Valcárcel, Nestor
Cochón, Luís
Novoneyra Rei, Uxio
Arias Mosquera, José María
Fernández Santiago, Marcelino
Campos, Xavier
López Alves, Pilar
Osuna Vargas, Mª del Mar
Torrado, Dores
Díaz Pardo, Isaac
Fernández Segarra, Fernandez
Fernández Segarra, Natalia
Acuña, Xosé Manuel
González Ferro, Xesús
Fariña, Andrés
Fernández Rial, Rosalía
Lendoiro, Mon
Cotilla, Edith
Couto, Gustavo
Meixide, Candido
Estebo, Marcos
Fernando de la Iglesia, Juan
Martínez, Baldo
Seara, Neves
Morquecho, Eva
D’Hoore, Reina
García Sanmartín, Alfonso
Figueiras, Xosé Manuel
Moreno, Josep
Bragado, Manuel
Patiño, Xurxo
Mejuto, Eva
Ares, Isabel
Pérez Abreu, Alberto
Chao, Ernesto
Alonso, Eduardo
Gómez, Luma
Rey, Jorge
Parada, Celso
Barreiro, Pepa
Fasero, Juan Carlos
Guede, Manuel
Taboada, Roberto
Pernas, Gustavo
López, Arturo
Durán "Morris", Antonio
Paredes, María
Braje, Blanca
Dacosta, Fernando
Becerra, Afonso
Fresneda, Pedro
Alfaro, Casilda
Madriñán, Fernado
Quintanilla, Anxo
Arias, Xosé
Guntín, Alberto
Ares, Carlos
Bossa, Camila
Blanco, Isabel
Pisano, María Teresa
Paz Andrade, Valentín
Zumalave, Maximino
del Valle, Victor
del Valle, Luís
Soriano, Joaquín
Poncela, Natalia
López Abel, Daniel
Pérez, Victor
Cunqueiro, César
Vázquez de la Cruz, Ángel
Mariño Ferro, Xosé Ramón
González Reigosa, Carlos
Fernández Clemente, Eloy
Bouza Álvarez, Fermín
Pereira, Xosé
Estévez, Paulino
Baamonde, Antón
Branchadell Gallo, Albert
Losada Trabada, Antón
Fernández Rodríguez, Mauro
Kraus, Peter A.
Costas Abreu, Xesús
Mezu Aranzibia, Josu
Vilhar Trillo, Xavier
López Abel, Daniel
Villares Naveira, Luís
Formoso Gosende, Valentina
Pérez Pereira, Miguel
Vez Jeremías, José Manuel
Pérez Viqueira, Víctor Enrique
Hope, Sophie
Brissac, Nelson
Muñoz, Francesc
López Cuenca, Rogelio
Gallego Picard, Pablo
Rosales, Xosé Manuel
Tudela, Javier
Patterson, Craig
Sanjiao Otero, Francisco
Vázquez Pozo, Gonzalo
Lorenzo Gallego, Marcos
Pousa Estévez, Xosé Ramón
Del Valle, José
Iglesias Álvarez, Ana
Rodríguez Fer, Claudio
Pérez Pais, Carmen
Varela Orol, Concepción
Álvarez Yágüez, Jorge
Fortes, Xosé
Rodríguez, Olivia
Lage Picos, Xesús A.
Loureiro, Ramón
Ponte Far, J.A.
Jarazo, Rubén
de Toro Santos, Antonio Raul
Prado, Miguelanxo
Anguita Cantero, Ricardo
Altarriba, Antonio
Guarnido, Juanjo
Sesar, Gemma
Villarino, Carmen
Ferreira, Claudiney
Lindoso, Felipe
Quiroga, Carlos
Luchessi, Marco
Cadaval, Quico
Tonus, Leonardo
Losada, Elena
Garramuño, Florencia
Sadlier, Darlene
Aquino, Marçal
Ruffato, Luiz
de Toro, Suso
Zúñiga, Iolanda
Souza, Márcio
Almino, João
Maura, Antonio
Serra, Pedro
Moscovich, Cíntia
Quintela, Anxo
Queipo, Xavier
Eiré, Alfonso
Á. Riveiro, Alfonso
Negreira, Carlos
Fernández, Ana
Cid González, Afonso
Ferreiro, Celso Emilio
Blanco Amor, Eduardo
Otero Pedrayo, Ramón
Clavero, Bartolomé
Meilán, Manuel
Ferro Couselo, Xesús
formoso, valentina
Iglesias de la Fuente, Olga
Sánchez Fernández, Manuel
Veiga, Francisco
Martínez Fernández , Xosefa
López Rodríguez, José Manuel
Sánchez Freire, Loaira
Novoa Alarcón, Hugo Leonardo
Fernández Carril, Yelna
Fernández Ferro, Adrían
Piñeiro, Raúl
Fernández, Brais
Castro, Iria
Fernández, Marcus
Arremecághona, Leo i
Bulnes, Ana
Garcia, Mc
Penabade, Bernardo
Fraga Vázquez, Xosé A.
Barreiro, Manuel
Díez, Filipe
Rego, Néstor
Tojo, Marga
García, Socorro
Otero, Alicia
Rodríguez, Celso
Negro, Carlos
Queixas, Mercedes
Camba, Xabier
Catoira, Roberto
Durán Villa, Francisco
Juste Lores, Raúl
F. Vieira, Yara
Farias, Agnaldo
Rey, Marta
Mascarell, Ferrán
Lapiedra, Ramón
Zallo, Ramón
León, Samuel
Amaral, Tata
Lazzarini, Roberto
Corbacho, Antón
França, Humberto
Moreno, Francisco
Susanna, Alex
Fernández Rei, Francisco
Caldas, Mar
Cerviño, Ángel
Fandiño, Suso
Martínez Troncoso, Loreto
Buxán Bran, Xosé Manuel
Fernández Fasero, Juan Carlos
Martínez Antelo, Iñaki
Blanco, Nuria
García-Fajardo, Marta
Rodríguez, Asunta
Santos, Sofía
Balboa López, Xesús
Sáez Ponte, Enrique
Nicolás, Ramón
Neira Vilas, Xosé
Rodríguez González, Román
Lugilde, Anxo
Porteiro, María Xosé
Rodríguez, Manuel
Carpintero, Pablo
Villar-Taboada, Carlos
Fernán-Vello, Miguel Anxo
Viso, Margarita
Queija Uz, Antonio
Nieto, Paco
Sanfiz, Henrique
Noia, Camiño
Fernández Pazos, Xosé María
Foxo, Xosé Lois
Losada Vázquez, Concepción
Castro Vicente, Castor
Castro Vicente, Félix
Xil, Xoán
Dieste, Rafael
Fole, Ánxel
Pedret, Paulino
Iglesia Alvariño, Aquilino
Avilés de Taramancos, Antón
Rey Pichel, José Manuel
García Alén, María
Fernández-Baca Casares, Román
Borrás Gualis, Gonzalo
Picard, Robert G.
Faustino, João Paulo
Wolf de Aguiar, Flavio
Martínez Justo, Manuel
Blanco, Manuel
Ballesteros, Xosé
Montiel, Edgar
Martinell Sempere, Alfons
Reixa, Antón
Turrión García, María José
Sola Sarabia, María José
Andrieu Sanz, Rosa María
Faustino, Joao Paulo
Fernández Cacho, Silvia
Diz, María
Cerrada, Ignacio
Timón Tiemblo, María Pía
Martínez, Luis Pablo
Rodríguez Fernández, Tomás
Carrera Díaz, Gema
Paz Gago, José María
Wedeen, Lisa
Hajou, Allais
Pagden, Anthony
Carrera, Fernando
Comendador, Beatriz
Méndez, Lois
Vigo, Alfredo
Chaín, Manuel
Roma, Antonio
Aguiño, José
Pérez Outeiriño, Bieito
Nieto, Teresa
Porto, Yolanda
Monterroso, Juan
Fernández-Labandera, María Leyra
Muñoz, Carmen
Díaz Díaz, Xosé
Mesquita, Mario
Pena, Alberto
Rocha, Gilberta
Vicente, Paula
Quiroga Barro, Gabriel
López Rodríguez, Olimpia
Pereira Oliveira, María Dolores
López Gómez, Pedro
Real, Manuel
Hernández Olivera, Luís
García Miraz, Mar
Cermeno i Martorell, Lluís
Permui, Uqui
Pardo, Gemma
Ruido, María
Anleo, Xoán
Lamas, Salomé
Tilhou, Nadejda
Porto, Ariane
Franco, Xisela
Rodríguez, Noé
Peña, Cora
Sánchez, Sandra
Lombao Lombao, Manuel
Pérez Pereiro, Marta
Puñal Rama, Belén
Arellano Salafranca, Ana
Rei Branco, Raquel
Navaza, Tereixa
Gay Parga, Tonina
Pino, Concha
Gracia Plaza, Isidoro
De la Campa, Idelfonso
Fernández, Begoña
Vilar, Manuel
Fernández Iglesias, Manuel
Mera Fernández, Montserrat
Ribera Llopis, Juan Miguel
Navas Sánchez-Élez, María Victoria
Mejía Ruiz, Carmen
Becerra de Becerreá, Afonso
López Silva, Inma
Janeiro Espiñeira, Xosé Luís
Vázquez Rosales, Beatriz
Rodríguez Ennes, Luís
Rodríguez Ennes, Luís
Fernández Pérez Sanjulián, Carmen
López Silva, Xosé Antonio
Pialorsi, Massimilla
Pinheiro Silva Cardoso Mendes, María do Carmo
Alonso Nogueira, Alex
Pérez García, Florentino
Novoa Fernández, Cristina
Sampedro Martínez, Pilar
Martínez Tejero, Cristina
Rodríguez González, Olivia
Villanueva Gesteira, María Dolores
Cochón Touriño, Xosé Luís
Ventura Ruíz, Joaquim
Castiñeira Blanco, Xavier
Estévez Vila, Xaime
Fernández Valdehorras, Camilo
Valls, Fernando
Nogueira, María Xesús
Pedrós-Gascón, Antonio Francisco
Forneiro, José Luís
Gràcia, Jordi
Fernández, Manuel
Costas, Enrique
Benlloch Castiñeira, José Enrique
Blanco Valdés, Roberto
Pérez, Lourdes
Organiza
Consello da Cultura Galega
Movimento Festlatino
Lugar de celebración
CONSELLO DA CULTURA GALEGA Santiago de Compostela

NOTICIAS RELACIONADAS

O Encontro Festlatino 2012 subliñou a decidida importancia estratéxica da proxección internacional das linguas e culturas pensinsulares
Santiago de Compostela, 2012-04-03 00:00:00

3-Abril.- Seminario sobre “As linguas e culturas peninsulares e a súa proxección internacional” en colaboración co Movimento Festlatino
Santiago de Compostela, 2012-04-02 00:00:00

ÚLTIMAS NOTICIAS

A lingua e a cultura galega deben ocupar un lugar prioritario nas empresas galegas
Santiago de Compostela, 2016-10-18 19:17:45

Cataluña, Portugal e Irlanda, os grandes referentes externos das Irmandades da Fala
Santiago de Compostela, 2016-10-06 13:44:46

O contexto internacional das Irmandades da Fala a debate no Consello da Cultura Galega
Santiago de Compostela, 2016-10-06 09:38:33

Inaugúrase Galicia 100 na Coruña
Santiago de Compostela, 2016-10-05 14:00:16

A escritora brasileira Nélida Piñón mantivo un encontro no Consello da Cultura Galega con representantes da cultura galega
Santiago de Compostela, 2016-10-04 14:10:57

A 26 Conferencia Anual da AEMI conclúe coa reivindicación das migracións como elemento clave da Historia da Humanidade
Santiago de Compostela, 2016-09-30 17:16:45

A 26 Conferencia Anual da AEMI deita novas olladas sobre a diáspora migratoria europea e a identidade cultural
Santiago de Compostela, 2016-09-29 13:37:36

Divulgación »

O libro e a edición en Galicia (2016)
OBSERVATORIO DA CULTURA GALEGA

Podes consultar e descargar o informe O libro e a edición en Galicia (2016)
Divulgación »

Documentación »

ARQUIVO DA EMIGRACIÓN GALEGA
A antiga escola Rosalía de Castro de Taragoña

Centro de ensino primario e orientación marítima, foi construído en 1929 grazas aos envíos de cartos da Sociedad de Instrucción Hijos de Taragoña en la República Argentina.
Divulgación »

Nico Casal

1985 - Compositor da música da curtametraxe Óscar 2016

MAPA INTERACTIVO

MAPA INTERACTIVO »
Equipamentos culturais
MAPA INTERACTIVO »

MAPA INTERACTIVO

As escolas da Emigración
Recuperación do legado educativo da emigración

ROTEIROS

ROTEIROS »
Roteiros da Cultura
Viaxes temáticas a redor do noso territorio
  • O Mapa Cultura Galego é un amplo directorio de equipamentos e infraestruturas culturais en toda Galicia, xeolocalizadas