O Consello da Cultura Galega debate este venres a importancia de contabilizar a violencia de xénero

Entre 2003 e 2020 morreron en España 1069 mulleres a cargo das súas parellas ou exparellas e 63 deses asasinatos cometéronse en Galicia. O goberno investiu nese periodo máis de 628 millóns de euros na materia. O custe real da violencia de xénero (que implica desde a asistencia psicolóxica, policial, laboral, xudicial…) está contabilizado en 23.360 millóns de euros, dos que 1.350 millóns responden á realidade galega. “Coñecer o custe pode reducir a aceptación social deste tipo de violencia” explica María Debén Alfonso, responsable da Área de Igualdade da Delegación do Goberno en Galicia. Canda a ela, María de Los Ángeles Carmona Vergara, presidenta do Observatorio contra a Violencia Domestica e de Xénero explica que as cifras poden ser maiores xa que a día de hoxe baixo este concepto “só se entende a violencia a cargo de parellas e de exparellas”. As súas intervencións, xunto coa de Belén Liste, subdirectora xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero da Xunta, pódense ver no web do Consello da Cultura Galega. Mañá estarán en directo nesa mesma canle para atender ao debate coa cidadanía desde as 9:30 horas.

A xornada en liña convocada polo Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos do Consello da Cultura Galega pretende poner de manifesto a importancia da estatística que analiza a violencia de xénero. Desde o pasado día 13 de novembro no web do CCG están colgados os relatorios de cada unha das ponentes, destacadas especialistas e responsables nesta materia, xunto con diferentes documentos que permiten fornecer de ferramentas á cidadanía para o debate que terá lugar en directo mañá venres, 20 de novembro, desde o web da institución.

As cifras marco
María Debén Alfonso, responsable da Área de Igualdade e loita contra a Violencia de Xénero na Delegación do Goberno de Galicia, considera que “o endurecemento das penas nos casos de violencia de xénero non satisfará as expectativas da cidadanía”. A súa experiencia indica cara a outros camiños: coñecer a realidade, saber o que nos custa a violencia de xénero e que deixe de estar aceptada. A realidade empezou a perfilarse no ano 2003, cando comezaron a contabilizarse os casos de violencia de xénero, que entende como tal a violencia sufrida contra a muller a man da súa parella ou exparella. Queda fóra desa análise, a violencia sexual, e trata de mulleres e outras formas de violencia.
Os datos revelan cifras amplas, con 1069 mulleres martas a cargo de parellas ou exparellas desde o ano 2003. Desde o ano 2013 se contabiliza outra cifra, que é a de nenos e nenas que quedaron orfos como consecuencia da morte da súa nai e posterior suicidio de seu pai. A día de hoxe a cifra ascende a 265 nenos e nenas.

Ademais, en colaboración coa Universidade de Alcala, a Delegación do Goberno contra a Vilencia de Xénero, analizoron o ano 2016 como base para coñecer os custes reais dese tipo de violencia. Sumouse o custe sanitario, policial, legal, asistencial, laboral e fixose unha estimación tanxible e intanxible. A cifra suma 23.360 millóns de euros, o 0,8 do PIB, no conxunto de España e, se extrapolamos a Galicia, a cifra ascende a 1.350 millóns de euros. “Coñecer o custe pode reducir a aceptación social” afirma Debén.

A realidade galega
Na súa intervención, Belen Liste Lazara, subdirectora xeral para o Tratamento da Violencia de Xénero da Xunta, destaca a peculiaridade dun delito que o 86% das vítimas confesa padecer pero só denuncia un 21%. Un 38% das mulleres que sufriron violencia de xénero non o denuncia por non concederlle a importancia debida, un 23% por medo, un 19% por vergonza, un 7% non quixo buscar problemas á súa parella, e 4% por presións na contorna familiar. “É un delito complexo e poliédrico e cómpre unha mellor formación no sector para poder atallalo” afirma Liste que explicou as follas de ruta e os diferentes programas deseñados desde a Xunta de Galicia encamiñados a, entre outras medidas, acompañar as mulleres durante o proceso de denuncia e os momentos posteriores, que como as estatísticas revelan, son momentos críticos na violencia de xénero. Tamén explicou a existencia de programas de apoio a menores orfos por crimes de vilencia de xénero; indeminacións económicas directas a menores.

Unha información máis ampla
Pola súa parte, María de Los Ángeles Carmona Vergara, presidenta do Observatorio contra a Violencia Domestica e de Xénero, incidiu novamente na “importancia dos datos para lacrar a violencia de xénero”. Non só pola obriga legal que os gobernos teñen trala sinatura do Concello de Istambul en 2011, senón porque “dan luz e son as ferramentas necesarias para propor medidas”. Desde o Observatorio que preside afirma que “nos últimos anos a evolución da denuncia é crecente. É unha boa noticia. Primeiro porque as mulleres confían nas institucións para dar ese paso tan difícil. E segundo porque trasladan a mensaxe de que non hai impunidade co maltrator”. A visibilización do número de condenas a agresores de violencia de xénero, do número de ordes de protección e de medidas cautelares contribúe a reforzar ese camiño de concienciación pública e de seguridade do noso sistema que contribúe a sacar á luz pública este fenómeno. “Examinamos toda a información para saber que pasa con esa muller que pon o pé no cuartel ou xulgado para presenta a denuncia e despois é asasinada” asegura Carmona.

Outras noticias que te poden interesar: