----

O soño cubano da emigración galega

Exposición//Láncara, ata o 31 de agosto
O soño cubano da emigración galega

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201307