----

Antón Losada Diéguez

Coñece a súa vida e obra no Álbum de Galicia
Antón Losada Diéguez

http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=5042